lørdag den 13. august 2011

500 mio på den flade hånd.


DF hævder at kunne spare 500 mio på at nedlægge 'det fordyrende led', regionerne.

Ifølge Deloitte, skulle DF og de Konservative – nu også Venstre – kunne hente deres 500 mio på Christiansborg! Det forudsætter bare at staten er ligeså administrativt effektiv som regionerne! Omvendt skulle regionerne ansætte 1000 administrative medarbejdere for at komme på omgangshøjde med staten!
Men nu skal vi jo ikke blive demagogiske – de administrative udgifter afhænger jo også af opgavernes art og omfang.
VKO vil hente massive administrationsbesparelser ved at nedlægge regionerne. Nu er det bare sådan at det er svært at hente effektiviseringsgevinster i et effektivt system (4,4% af de samlede sundhedsudgifter). Det ligger heller ikke på den flade hånd at hente ’stordriftsfordele’ ved at sammenlægge enheder, der i forvejen er så store som regionerne. De administrative besparelser må afhænge af bortfald af opgaver.
Men sundhedsområdet skal jo stadig administreres. Til gengæld skal regionernes øvrige opgaver, regional udvikling og dele af socialområdet, fordeles til kommunerne. Ifølge Deloitte er de imidlertid endnu mindre administrativt effektive end staten. Hvor regionernes administrative medarbejdere servicerer hver 336 ansatte, er det tilsvarende tal for staten 223 ansatte og for kommunerne 144. Det er altså ikke der, man henter besparelser.
Hvilke opgaver er det da, der bortfalder? Det er politikerbetjeningen! Her er der samlede administrative udgifter i regionerne på 60 mio – lidt langt til de 500, men ok. Så er der jo også politikerhonorarer! Det giver omkring 68 mio mere i kassen – det er bare ikke en administrativ udgift! Desuden vil en regeringsudpeget bestyrelse også skulle honoreres – sandsynligvis i samme størrelsesorden, når man skal tiltrække de rette bestyrelsesmedlemmer.
Realiteten er at der ikke er ’effektiviseringsgevinster’ at hente i at nedlægge regionerne: den eneste besparelse er at man fjerner politikerne. Så hvad er det, man vil spare på? Åh ja: demokratiet.

1 kommentar:

Unknown sagde ...

Kære Birgitte,
Spændende indlæg med nogle interessante statistiker. I forbindelse med den verserende konflikt med de praktiserende læger, kunne du måske nævne at hver praktiserende læge servicerer ca. 1527 patienter.