søndag den 10. august 2008

Urafstemning

I den kommende tid afholder SF i Region Hovedstaden urafstemning om opstillingslistens spidskandidater til valget i november 2009. Jeg stiller op med følgende begrundelse:

Jeg stiller op til valget i Region Hovedstaden fordi vi har en region!

Jeg er skeptisk overfor strukturen. ’Stort’ kan i mange tilfælde være godt, og hvad angår hospitaler er det hævet over enhver tvivl at ’stort’ er en nødvendighed. Men regionerne er ikke gearet til at sikre demokratisk kontrol – tværtimod. Områderne er så store at selv fagpersoner har svært ved at overskue rækkevidden af forskellige beslutninger, og indflydelsen begrænser sig nemt til at formulere overordnede principper, der i sidste ende kan virke indlysende.

Før vi som SFere kan sætte os politisk igennem i regionen, skal vi have fat i god, gammeldags klasseanalyse og identificere hvor magten egentlig ligger. Regionen er ikke – som nogle stadig kan tro – amtet i en større udgave, men en helt ny type politisk udfordring.
Regionerne kan reelt vise sig at forsvinde som politiske fora når områderne er strukturerede som selvkørende virksomheder. SFs allerstørste udfordring er at navigere i dette farvand via samarbejde med vores folk i både folketing og kommuner.
Jeg vil gerne være med i denne ’navigation’ og mener at jeg har både erfaringer og holdninger at bidrage med.

Jeg er formand for SF-Bornholm. Jeg har et enkelt års KB-erfaring fra Allinge-Gudhjem Kommunes lukke-og-slukke år og har fulgt Bornholms Regionskommunes fødsel og barneår på nærmeste hold. Jeg har siddet i Gymnasieskolernes Lærerforenings hovedbestyrelse i 8 år i ensom opposition og har stor erfaring med at lede efter misteltenen i dagsordner. Jeg har været med i SF i Region Hovedstadens bestyrelse fra starten og har i denne valgperiode deltaget i flere møder som suppleant i regionsrådet.

Jeg er indstillet som kandidat af SF-Bornholm.

Birgitte Kjøller Pedersen
Sdr Strandvej 1,
3770 Allinge

Ingen kommentarer: