mandag den 11. august 2008

Demokrati

Demokrati er ikke nogen effektiv arbejdsform, men det er - som man plejer at sige - det bedste vi har.

Det er imidlertid et meget vagt begreb når det kommer til stykket. Det anråbes ofte i den bornholmske debat og ofte i situationer hvor en eller anden tilsyneladende urimelighed er en konsekvens netop af demokrati.

I dagens avis spørger Jan Eskildsen f.eks. om SFs stemmeafgivelse omkring svineudvidelse i Teknik og Miljøudvalget er 'vælgerbedrag i den helt store stil'. Det er jo sandt at det sker at SF stemmer for svineudvidelser selv om det bestemt ikke er vores kop te - hverken miljøpolitisk eller erhvervspolitisk. Men hvis en borgers ønsker er i overenstemmelse med gældende lovgivning, kan man ikke stemme imod - uanset om man er enig eller uenig. Til gengæld arbejder vores folk på Christiansborg for at præge lovgivningen i vores retning.

SF-Bornholm arbejder målrettet for at værne om miljøet og den specielle bornholmske natur og samtidig ser vi udviklingen indenfor det bornholmske, konventionelle landbrug som forfejlet ud fra en erhvervspolitisk betragtning - men det ændrer vi ikke på ved at stemme imod gældende lov. Det gør vi f.eks. ved at stille de krav som lovgivningen også giver mulighed for og bruge de muligheder, der er for at påvirke udviklingen - f.eks. gennem vores arbejde med den regionale udviklingsplan.

Man har jo desværre ikke magt, som man har agt, fordi man bliver valgt. Politik er i høj grad et spørgsmål om at forholde sig til den virkelighed, der er og agere i forhold hertil. Lovgivning både begrænser og giver muligheder - uanset om man befinder sig på Christiansborg eller på Bornholm.

Ingen kommentarer: