torsdag den 22. januar 2009

Distrikt Midt ønsker mere magt til skolebestyrelserne

Min datter startede i børnehaveklasse på Olsker Skole og den var vi meget glade for (jeg gik der selv da jeg var barn). Men skolen lukkede og min datter startede i 3. klasse på den nye Kongeskærskole. Med den nye distriktsmodel, er min datter nu startet på overbygningen med elever fra Hasle og Klemensker.

Min datter har oplevet alle skift som positive og har set frem til at starte på en frisk med nye kammerater og nye lærere. Det kan hænge sammen med at hendes familie hver gang har støttet de ændringer, der er sket. Det har også meget at gøre med den professionelle lærerstab vi har på de bornholmske skoler, som hver gang har trukket et læs for at gøre overgangene og nye samarbejder frugtbare for både elever, forældre og kolleger.

Vi har støttet ændringerne fordi vi ønsker at vores børn skal have den bedst mulige uddannelse og det kræver en økonomi, der hænger sammen. Jeg blev politisk aktiv i den hedengangne Allinge-Gudhjem Kommune af samme grund: man ville nedlægge to af kommunens fire skoler, men turde ikke da det kom til målstregen. Resultatet var fire skoler for to skolers pris. Selv om vi var glade for Olsker Skole, så startede min datter med udsigt til det lavest lovlige timetal og bundskrab på undervisningsmaterialer og lærernes efteruddannelse. Det var ikke rimeligt – hverken for lærerne eller for vores datter og hendes kammerater i Allinge-Gudhjem Kommune.

Da jeg gik på Olsker Skole, var der to spor fra 1. til 7. Klasse. Da min datter startede, var der ét spor fra 1. til 6. klasse. For at sikre en solid uddannelse til vores børn, skal der være nok af dem til at trække de nødvendige midler til skolen. Store skoler er ikke pr definition gode skoler, men det er små skoler - pr definition - bestemt heller ikke. Alt afhænger af økonomi.

Bestyrelsesformanden for Distrikt Midt, Annette Hansen, var i dag fremme med det gamle argument om at alternative undervisningsformer og undervisning på tværs af klassetrin er vejen frem i det moderne uddannelsessystem. ”Man skal måske lidt væk fra den der meget ensporede […] tankegang at undervisningen skal foregå med én lærer, én klasse, ét lokale.” Hun fremhæver fordelene ved at ’mikse rundt’ og ’dele ud på flere grupper’ og hævder at det ikke vil koste særlig meget på lærerkræfterne.

Jeg mener at Annette Hansen har fuldstændig ret i at opbrud af skema og hold kan være en rigtig god ide, hvis skolen engagerer sig i det. Men Annette Hansen tager fuldstændig fejl når hun mener at distriktsmodellen på nogen måde blokerer for disse pædagogiske tiltag. Som skolebestyrelse har man rigtig meget indflydelse på netop dette. Så bare gå i gang i Distrikt Midt: det lyder spændende!

Princippet med én klasse, én lærer, ét lokale er ikke pædagogisk, men styringsmæssigt. Det sikrer at skolen har de tilstrækkelige lærerkræfter til at børnene får den ’lærertid’, de har krav på i overensstemmelse med lovgivningen og med den økonomiske styringsmodel, kommunalbestyrelsen har valgt. Om der så står én lærer i hver klasse eller to lærere deles om to klasser, eller tre om tre på kryds og tværs, har ikke noget med distriktsmodellen at gøre. Men hvis ledelsen vælger disse pædagogiske tiltag på min datters skole, så ved jeg at der i hvert fald burde være lærerkræfter til det.

Når Annette Hansen plæderer for ”at tænke skolen på en anden måde”, så er det ikke af pædagogiske grunde, men fordi skolen vil have lov til at strække distriktets økonomi ved at oprette et ekstra spor i forhold til de midler, der er beregnet pr elev. Det vil koste distriktet dyrt efterhånden som de to, fremfor det ene, spor bevæger sig op igennem klassetrinnene. Den udgift skal ikke betales af klassernes forældre eller af skatteyderne: det skal betales af alle elever i Distrikt Midt.

Min datter er glad for at gå på Kongeskærskolen og hvis overbygningen var endt et andet sted, ville hun også have set frem til dét. Jeg er glad for at distriktsmodellen har reddet skolens stærkt skrantende økonomi. Jeg er glad for at distriktsmodellen har sikret et nogenlunde realistisk økonomisk fundament under et system med flere skoler end der er børn til, så skolelukninger indtil videre kan undgås.

Jeg vil under ingen omstændigheder acceptere at en skolebestyrelse skal have lov til at udvande deres egen økonomi. Jeg mener at formanden for Distrikt Midt har leveret et rigtig godt argument for hvorfor skolebestyrelserne IKKE bør have mere magt til deres agt.

Ingen kommentarer: