søndag den 8. februar 2009

Nyt medlem af regionsrådet

Hvilket fingeraftryk vil du sætte i regionsrådet, blev jeg spurgt i TV2-Bornholm og jeg svarede straks og uden tøven ”et SF fingeraftryk!”
For et nyt medlem i et råd – kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing – er der en indkøringsperiode. At jeg har været før med som suppleant er selvfølgelig en stor fordel, men det apparat man har adgang til som folkevalgt, udnytter man ikke som suppleant. Jeg kender i store træk de øvrige medlemmer af rådet og jeg kender dagsordener og ’årets gang’ i regionsrådet, men hele embedsapparatet er nyt for mig – ligesom jeg, som suppleant, ikke har udnyttet muligheden for at stille spørgsmål.
Indflydelse handler om at kunne ’agere’, men det kræver både en solid ballast af viden og en position at agere ud fra – begge dele tager tid at etablere. Indtil det er på plads, kan man reelt kun ’reagere’ på de ting, man bliver præsenteret for.
F.eks. er det mit klare indtryk at der er store problemer for de medicinske patienter – især de ældre – i vores hospitalsvæsen. Det er mit indtryk at der bør ske store forandringer både i forhold til antallet af sengepladser, holdninger i systemet til ’den ældre medicinske patient’, samt kommunernes evne til og iver efter at hjemtage de ældre medicinske patienter efter endt behandling.
Men – for at blive i jargonen fra den bornholmske kommunalbestyrelse – ’jeg ved det ikke’. Forskellen på at stå udenfor og være folkevalgt er den direkte adgang til information. Dvs. at jeg kan spørge og få svar. Fra at tro at der er et problem og beklage mig over at ’ingen gør noget ved det’, har jeg nu adgang til at sætte mig ind i tingene og ikke mindst finde ud af hvad der rent faktisk bliver gjort på området. Jeg kan desuden få hjælp til at afklare om dét, der virker så indlysende på mig, er en mulighed i praksis: hvilke barrierer er der for at ændre situationen? F.eks. er det måske ikke så ligetil at oprette flere sengepladser på de medicinske afdelinger: en seng er jo mere end et stykke hospitalsudstyr – der skal også være en klimaskærm (kommunalsk for fire vægge med loft) og ikke mindst personale til at bemande den.
Jeg ville gerne have været med fra starten – nu kommer jeg ind i det sidste år, hvor valgkampen så småt er startet og hvor positioneringer traditionelt tager lidt af pusten fra det reelle politiske arbejde. Uanset om jeg bliver valgt til at fortsætte arbejdet, så fortsætter jeg i SF i Region Hovedstadens bestyrelse. Så mit primære mål for det kommende år vil være at samle erfaring enten til at fortsætte eller til at bidrage med, ’proaktivt’ i bestyrelsesarbejdet.

Ingen kommentarer: