fredag den 3. april 2009

Hullet

Man køber en ejendom i Rønne bymidte – man river den ned med henblik på at bygge nyt.

Bortset fra landbruget, der stort set må gøre hvad de vil (!), er stort set alt byggeri i Danmark reguleret. Det ved man godt når man vælger at investere i en af Bornholms mest attraktive adresser. Det kan ikke komme bag på ejeren til adressen Torvegade 4, at det byggeri, han planlægger, ikke kan lade sig gøre ifølge den gældende lokalplan. Alligevel vælger han at rive den eksisterende bygning ned – og det kunne ingen – heller ikke kommunen – forhindre ham i.

Der var – og er – forskellige muligheder:

* Ejeren kunne have udnyttet den eksisterende bygning indtil der forelå en – for ham – tilfredsstillende byggetilladelse. Den mulighed har han fravalgt.

* Ejeren kan med det samme bygge indenfor den gældende lokalplan.

* Ejeren kan anerkende sit ansvar for hullet i bymidten og forskønne det med græs og et par træer og buske – måske en enkelt gynge. Det kunne være et kærkomment åndehul for vores turister i denne sæson. Tænk at slappe af i græs og tusindfryd inde i bymidten mens ungerne morer sig med at rulle ned over skrænten.

Jeg har derimod meget svært ved at se at man kan støtte ideen om en sammenhængende lokalplan for hele bymidten og så samtidig mene at lige netop denne planlagte bygning – som overskrider den gældende byggeprocent og alt andet lige vil dominere i bybilledet – skal holdes udenfor? Hvor er sammenhængen i det?

Og hvorfor er det kommunen, der er ’syg’, som det står på muren i hullet? Det er jo ikke kommunen, der har revet huset ned, og kommunen har heller ikke forhindret ejeren i at bygge indenfor gældende planer og tilladelser.

Brug hullet til noget sjovt i sommer og lad os få en debat om hvad vi vil med Rønne bymidte – uden at spænde ben for processen med lige-med-undtagelse-af-den-her tilladelser.

Ingen kommentarer: