lørdag den 7. november 2009

Afskaf regionerne?

Ifølge Gallup, vil 44% af danskerne af med regionerne, mens kun 32% vil bevare dem og 24% ikke har noget svar parat. På Bornholm mener Kristian Kirk Mailand (R) at det kan skyldes at regionerne ikke oplyser borgerne godt nok.

Jeg er ikke så sikker.

Kristian Kirk Mailand kan godt have ret i at der er noget ’manglende kendskab’ i befolkningens holdning, men det skyldes ikke at regionerne ikke oplyser godt nok: det ligger i selve strukturen.

Regionerne har ét primært formål: at få kontrol over et meget stort, meget dyrt og fuldstændig uoverskueligt område – uden at regeringen kommer til at hænge på ansvaret. Derfor er det selvfølgelig nærliggende at forære staten både opgaven og ansvaret.

Men hvis vi vender det om, så mener jeg at det er påfaldende at der er så lidt borgeropmærksomhed omkring opgaver, der løses så tæt på os.

Hospitalet fyldte rigtig meget i sidste valgkamp, men stort set intet denne gang. De praktiserende læger hører ind under regionen. Ambulancerne er en regional opgave. Det er den kollektive trafik også – dog ikke på Bornholm, selv om både Lindén og Mailand har nævnt at BAT burde høre til under MOVIA. Det er alt sammen områder, der i lige så høj grad fortjener borgernes opmærksomhed som brandberedskabet, folkeskolelærere eller kommunens svarfrister.

Jeg mener at borgerne – ikke mindst på Bornholm - bør involvere sig meget mere i den regionale del af de offentlige opgaver – også selv om vi ikke kan pege de ansvarlige ud her på øen. Pointen er at der ER et politisk niveau at henvende sig til, selv om politikerne sidder i Hillerød.

Der ER et politisk niveau, der interesserer sig for netop vores del af verden – også selv om det også omfatter f.eks. Rigshospitalet, Glostrup og Frederikssund. Der ER et politisk niveau med fokus på netop vores sundhed og netop vores hospitalsstruktur fra den praktiserende læge på Bornholm over speciallæger i Hellerup til Rigshospitalet og helikopterlandingspladser. Der ER et politisk niveau, der vil bruge tid på at diskutere madens betydning for helbredelse og muligheden for konstruktive forbedringer i detaljen. Der ER netop kanaler for borgerne at komme til orde i!

Det vil der ikke være hvis opgaven overgår til staten: så får vi et fuldstændig uigennemtrængeligt embedsvælde. Det vil FUNGERE – netop fordi både borgere og lokale politikere kobles af. At noget fungerer, betyder ikke at det er GODT.

I den kommende periode skal regionernes struktur granskes og ændres – men jeg mener at det vil være en fejl at afskaffe dem.

Ingen kommentarer: