fredag den 15. januar 2010

Regionernes økonomi

På vegne af SFs gruppe i Region Hovedstaden:

Der er rigtig mange problemstillinger involveret i hospitalernes økonomi, men det ender hele tiden med at være til fordel for privathospitalerne på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen. Nu må det høre op!

For øjeblikket ser vi de skræmmende konsekvenser af den måde, som hvorpå den borgerlige regering negligerer vores sundhedssystem. Det er regionernes opgave at styre økonomien, men det er regeringen, der afsætter pengene – og de er for få!

Måske har sundhedsministeren hørt den klage tidligere, men han har ikke forstået det! Vi kan ikke skaffe vores patienter optimal behandling eller vores ansatte rimelige forhold, når der ikke er penge til det.

SF i Regionen vil gerne tage ansvar og være med til at styre hospitalerne – også hvis det kræver upopulære beslutninger – men den største forbedring for sundhedssystem vil være en regering, der tager problemet alvorligt!

Konsekvenserne er dystre for hospitalerne og de ansatte, hvor vi nu ser fyringsvarsler på stribe. Patienterne har krav på højt kvalificeret behandling, men må acceptere serviceforringelser og øgede ventetider. Vi frygter en massiv afvandring til privathospitaler med yderligere udvanding af de offentlige budgetter.

Det har vores hospitaler og vores ansatte ikke fortjent – tværtimod.

Region Hovedstaden har bl.a. følgende problemstillinger:

· Økonomien er fastlagt af regeringen/folketinget og den er helt enkelt for lille til at møde behovet.

For Region Hovedstaden betød Økonomiaftalen for 2010 både en indregnet effektivisering på 3,5% og et sparekrav på 300 millioner. Der skal behandles flere patienter for færre penge, men nu tvinges hospitalerne til at afskedige de medarbejdere, der skulle behandle patienterne – det hænger ikke sammen!

· Budgetterne er alt for stramme.

Når man behandler flere patienter, så har man brug for mere personale, men budgetterne er så stramme, at man ikke kan ansætte folk på ordinære vilkår. I stedet må man bruge dyre vikarer, der sprænger budgetterne. Der er brug for et råderum, der sikrer, at planlægningen kan foregå fornuftigt.

· Effektive arbejdsgange kræver investeringer.

Selvfølgelig er der ting, der kan gøres billigere og mere effektivt på hospitalerne. Faktum er blot, at det er nødvendigt med investeringer, hvis disse besparelser skal kunne virkeliggøres, og der er intet råderum til at betale disse investeringer. De ansatte i regionen har været igennem massive omstruktureringer og effektiviseringer ledsaget af besparelser.

· Et trygt arbejdsmiljø er afhængigt af en sund økonomi.

De ansatte har ydet deres, de har løbet hurtigere og ydet mere: de har krav på tryghed i ansættelsen og et godt arbejdsmiljø. Fremfor at belønne dem med gode arbejdsforhold, får nogen en fyreseddel og resten må løbe hurtigere, mens de får sværere og sværere ved at opfylde regeringens stigende effektivitetskrav.

Regionsrådet har taget sin del af ansvaret: SF og en bred vifte af partier, inklusive VKO, står bag budget 2010 og har ansvaret for at budgetterne overholdes. Vi kræver af regeringen, at den holder sin del af ansvaret og prioriterer vores alle sammens sundhedsvæsen over hensynet til privathospitalerne. Det må høre op!

SF i Region Hovedstaden vil

· fortsat pege på regeringens uomtvistelige ansvar for økonomien i regionerne.

· have en større gennemskuelighed og forståelighed i hospitalsbudgetterne.

· gøre hvad vi kan for at sikre de medarbejdere, der måtte blive afskediget, muligheder på arbejdsmarkedet fremover. Først gennem en tryghedsaftale internt i regionen, selv om de ledige stillinger bliver langt færre end tidligere.

· vil stadig kæmpe for forbedringerne for de svageste borgerne og patientgrupper, herunder de medicinske patienter og aftalen om enestuer i psykiatrien.

Patienterne må ikke forsvinde i økonomistyring: det er afgørende for fællesskabet at alle borgere har krav på en højt kvalificeret behandling i topmoderne omgivelser. Det er for patienternes skyld vi driver et offentligt sundhedsvæsen.

Det er regionernes ansvar at styre den økonomi, vi får stillet til rådighed af regeringen. Hvis patienterne skal have en hurtig og højt kvalificeret behandling i det offentlige sundhedsvæsen, er der fortsat brug for politikere på regionalt niveau – regeringen gør det ikke!

På vegne af

SFs gruppe i Regionsrådet for Region Hovedstaden,

Birgitte Kjøller Pedersen, gruppeformand

Ingen kommentarer: