lørdag den 6. februar 2010

Nye Løkke-penge til privathospitalerne!

I et samråd d. 27.1., sagde sundhedsministeren at privathospitalerne ikke er årsag til udhulingen af de offentlige hospitaler økonomi. Samtidig bakker de borgerlige op om privathospitalernes interesse for medicinske patienter. Overbetalingen til privathospitalerne er stadig i frisk erindring og private sundhedsforsikringer finansieres fortsat via skattefradrag. Endelig er behandlingsgarantien på en måned - uanset diagnose - en sikker vinder for privathospitalerne.

Denne regering arbejder aktivt for et privat sundhedsvæsen fremfor at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet med lige adgang for alle.

De offentlige hospitaler har en højere aktivitet end nogensinde trods mange års stramninger, rationaliseringer og effektiviseringer – dvs. mere arbejde for samme penge

En patient på privathospital er dyrere for regionerne end en patient på egne hospitaler. Det kræver en høj aktivitet på hospitalerne for at sikre at pengene bliver i det offentlige sundhedsvæsen.

VKO vil kun finansiere en del af den ekstra aktivitet på de offentlige hospitaler. Uanset om regionerne behandler patienterne eller sender dem til privathospital giver det en udhuling af regionernes økonomi og dermed de offentlige hospitalers budgetter. Vi har ikke lønnen til de medarbejdere, der skal sikre aktiviteten og dermed økonomien i regionerne!

De mange års stramninger og effektiviseringer samt udhuling af hospitalernes budgetter har især ramt de medicinske afdelinger, hvor nedskæringer har været dagens orden og hvor det er sværest at skaffe personale.

Nu taler de borgerlige partier om at gøre medicinsk behandling økonomisk attraktivt for privathospitalerne!

De borgerlige partiers ide om et sundhedsvæsen er en stadig udbygning af privathospitalerne, og det har konsekvenser for de borgere, som IKKE tilhører privathospitalernes målgruppe.

Birgitte Kjøller Pedersen,

Næstformand i Region Hovedstaden,

Formand for SFs gruppe i Region Hovedstaden,

Sdr Strandvej 80,

3770 Allinge

Sendt som læserbrev til Politiken.

Ingen kommentarer: