onsdag den 4. november 2009

Hospice

Vi hjælpes til verden med kærlighed og omsorg og bør også afslutte livet omgivet af kærlighed og omsorg.

I forbindelse med valgkampen er spørgsmålet om et hospice på Bornholm igen blevet aktuelt. Senest har regionsrådsformanden afvist at drive et hospice på Bornholm med henvisning til det lave indbyggerantal. Det er forståeligt nok faldet flere for brystet.

Det er helt oplagt at Region Hovedstaden køber pladser på et bornholmsk hospice.

De hospicer, der findes i regionen, er privat drevne institutioner, hvor regionen køber sig ind. Hvis det lykkes at starte et hospice på Bornholm, må det være en selvfølge at regionen også køber pladser her – med den selvfølgelige forudsætning at institutionen har samme standard som i den øvrige region.

I øjeblikket er det bornholmske tilbud indlæggelse på den palliative afdeling på hospitalet. Forskellen mellem dette tilbud og et hospice er primært om man befinder sig på et hospital eller i andre omgivelser. Der behandles ikke med henblik på helbredelse på en palliativ afdeling og et hospice er ikke bare et opholdssted, men skal have de samme muligheder for smertebehandling, som findes i hospitalsregi. Patienten behandles ikke med henblik på helbredelse, men er stadig syg og skal kunne modtage f.eks. specialiseret smertebehandling.

Derfor skal der et vist patientgrundlag til for at drive et hospice, både økonomisk og med henblik på at sikre et rutineret personale med den nødvendige sundhedsfaglige ekspertise. Problemet på Bornholm er ikke at vi kun er 40-45.000 borgere, men at der blandt 40-45.000 borgere ikke er døende nok til at underbygge et hospice. Det handler ikke om hvor mange, der dør, men hvordan man dør. Det er kun et udsnit, der vil kunne bruge et hospice – og af dem vil der være en del, der foretrækker og kan vælge at dø hjemme.

Det vil sige at et Bornholmsk hospice, bl.a. for at sikre personalet den nødvendige rutine, skal have flere pladser, end der er bornholmere til at fylde op. Et bornholmsk hospice vil skulle være attraktivt ikke kun som hospice, men også som et valg for mennesker udefra. Det er derfor oplagt at et bornholmsk hospice etableres i foreningsregi eller lignende.

Jeg støtter ideen om et hospice på Bornholm og at regionen køber et antal pladser til de bornholmske patienter.

Ingen kommentarer: