tirsdag den 26. august 2008

Vi bestemmer jo alligevel ikke noget ...?

.

De bornholmske socialdemokrater foreslår at kommunalbestyrelsen skæres ned fra 27 til 23 medlemmer. Derved spares omkring 400.000 kr.

Bjarne Westerdahl (A) forklarer at 'vi' også må holde for, når der skæres ned overalt. Det er jo smukke ord, men hvem er 'vi'?

Bjarne Westerdahl er selv den sidst valgte socialdemokrat og sidder på mandat nr 23: det er altså ikke et stort parti som socialdemokraterne, der skal miste indflydelse. Hvem er det så?

Et enkelt venstremandat er kommet ind som nr. 26, de øvrige er Regionslisten (24), SF (27) og Dansk Folkeparti (25), som med forslaget ryger helt ud af kommunalbestyrelsen!

Kristendemokraterne sidder lunt på mandat nr 19, men med ét enkelt mandat, sidder man yderligt ved kommende valg - ikke mindst hvis der skæres ned på antallet af medlemmer.

Ved kommunalvalg kan man indgå valgforbund og dermed sikre at stemmer ikke går tabt, men jo færre pladser, jo flere stemmer vil gå til at vælge mellem de sikre kort. Det ses bl.a. ved 'borgmestervalg', som i 2002, hvor de små partier og lister havde svært ved at trække stemmer (ud over de tre 'borgmesterlister' var det ét SF-mandat og ét mandat til kristendemokraterne).

Jeg er helt enig i at politikerne ikke skal 'gå fri' når der skæres ned, men det er nu ikke mit indtryk at der er tale om overforbrug i den bornholmske kommunalbestyrelse (selv om vi nok skal få debatten én gang til om udgifterne ved et budgetseminar i Sverige).

Det er udgifter, der skal beskæres - ikke demokratiet.

Men socialdemokraterne ser det ikke som et problem: det er ligemeget hvem, der sidder i kommunalbestyrelsen, mener Bjarne Westerdahl åbenbart: "vi er så administreret af regeringen, så vores råderum, det er ikke meget."

MEN:
* kampen om det kommunale selvstyre ikke er slut!
* kommunalbestyrelsen har afgørende indflydelse på Bornholms udvikling!
* Derfor skal Bornholm ikke overlades til Socialdemokraterne og Venstre!


.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

You can get nudges, but it's usually one less than you want. You can almost really feel the sport going "neener 바카라사이트 neener" at you. It can do a high-low where you must guess if the next roll will be greater or decrease.