lørdag den 13. august 2011

Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt os dét?


Demokratisk underskud i regionerne?
Det er et stort problem at være lokalpolitikere over så store arealer, som de fem regioner dækker – og selv om der gennemføres borgerhøringer og borgermøder, så er der ikke mange, der kender andre regionalpolitikere end de fem formænd. Det hænger imidlertid sammen med en struktur, der underbygger det.
I modsætning til kommunerne, hvor der er formelle udvalg med beslutningskompetence, må regionerne ikke lægge politisk magt ned i de regionale udvalg. Det betyder at enhver sag først behandles politisk i forretningsudvalget umiddelbart før selve regionsrådsmødet. Det forkorter den politiske proces – man fristes til at kalde den ”effektiv” – men det betyder at alle beslutninger først kommer til offentlighedens kendskab i næsten selvsamme øjeblik, som det besluttes – og bekendtgøres af formanden.
I det kommunale system besluttes de fleste sager i udvalgene og de tunge sager er gerne på flere gange indtil de fortsætter til behandling i kommunalbestyrelsen eller ’løftes’ til kommunalbestyrelsen af mindretallene. Dermed får borgerne – via medierne – kendskab til de politiske sager undervejs i den politiske proces – og har mulighed for at påvirke de udvalgsformænd og politikere, der medvirker.
Den samme proces foregår sådan set i regionerne: partierne forhandler løbende med hinanden om sagernes udfald – men når der ikke må være formelle udvalg at gøre det i, er der heller ingen dagsordener til journalisterne og dermed ingen oplysning af borgerne, før sagerne når til afgørelse i salen.
Selvfølgelig kan og skal politikerne være bedre til at oplyse om hvad de laver – men journalister har fokus på beslutninger – og de er svære at spore i denne meget underlige, men lovbestemte, form for politisk proces.
Derfor ønsker de fleste regionspolitikere sig udvalg med en eller anden grad af besluttende kompetence og indstillingsret til regionsrådet. Der er rigtig meget politik i at styre sundhedsvæsenet, men det er meget svært at involvere borgerne undervejs når politiske beslutninger, der har været længe undervejs, virker enten som skjulte dagsordener eller logiske konsekvenser, som enhver embedsmand selv kunne finde ud af.
De fleste regionsrådspolitikere ønsker en åben politisk proces i udvalg og råd, offentligt tilgængelige dagsordener på flere niveauer og dialog med borgerne undervejs i beslutningsprocesserne.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

How to play online casino games on PC - Wilshire
If you are looking to play 인카지노 online 바카라 casino games on 카지노사이트 PC, we've got the answer. Here you will find the rules, rules, and payouts for the

Anonym sagde ...

Top 10 best slots casinos for 2021 - SOL.EU
Best Slots Casino: Best 바카라 Real Money Slots Sites 2021 · Red herzamanindir.com/ Dog Casino: Best Overall Slots Casino For USA https://tricktactoe.com/ Players · Ignition Casino: sol.edu.kg Best Casino For gri-go.com Roulette